Kaplama Adımları

LASTİK KONTROLÜ

Kaplama işlemi için uygun lastiklerin özenle seçildiği aşamadır.

TAMİR

Lastik kaplama işleminin bir parçasıdır. Tamir işlemindeki amaç, lastikteki yaraların orijinal esneklik ve mukavement korunarak güvenli bir şekilde onarılmasıdır.

RASPALAMA

Lastik yüzeyindeki oksitlenmiş ve yıpranmış kauçuğu lastiğin orijinal şekline bağlı kalarak balans yaratmadan temizlemektir.

KRATER AÇMA

Krater açma işlemi kaplama işleminin en önemli aşamalarından biridir. Çünkü lastikteki yaraların temizlenmesi bu istasyonda yapılır. Lastiğin kaplamadan sonra iyi performans vermesi bu istasyonda yapılan işçiliğin kalitesiyle doğrudan orantılıdır.

SOLÜSYON UYGULAMA

Solüsyon uygulamadaki amaç lastik pişene kadar sırtı lastiğe yapışık tutmak, temizlenmiş lastik yüzeyine havanın neminin nufuz ederek oksitlenmesini önlemek ve kordların uç kısımlarını kapayarak sızdırmazlık görevi görmektir.

EXTRUDER İŞLEMİ

Extruder işlemi yaraların temizlenmesi sonucu oluşan çukurları doldurarak düzgün bir yüzey elde etmeyi amaçlamaktadır.

SIRT GEÇİRME

Doğru sırt kauçuğunun uygun şekilde raspalanmış ve solüsyonlanmış lastiğe uygulanması işlemidir.

PİŞİRME

Kaplama işleminde pişirme kauçuğun lastik gövdesine vulkanizasyon denilen bir kimyasal yöntemle yapışmasıdır. Pişirme işlemi otoklav denilen ve birden fazla lastiği içine alabilen özel kazanlarda yapılır.

SON KONTROL

Son Kontrol uygulaması kaplanması tamamlanan lastiklerin uzman kişilerce kontrol edilip kullanıma uygun olup olmadığının denetlenmesidir.